Szukaj

Strona gwna Aktualnoci Archiwum: marzec 2019

Archiwum: marzec 2019

Ktry cennik Sekocenbud wybra?

Wtorek, 5 marca 2019

Bardzo czsto spotykamy si z Pastwa pytaniami dotyczcymi zawartoci wydawanych przez OWEOB Promocja cennikw.
Aby uatwi Wam dokonanie waciwego wyboru, poniej zamieszczamy cza do podgldu tych publikacji.

Ceny czynnikw produkcji (RMS):
Informacja o cenach materiaw budowlanych IMB
Informacja o cenach materiaw instalacyjnych IMI
Informacja o cenach materiaw elektrycznych IME
Informacja o stawkach robocizny i cenach najmu sprztu IRS

Biuletyny cen robt
Biuletyn cen robt ziemnych i inynieryjnych BRZ
Biuletyn cen robt budowlano-inwestycyjnych BRB
Biuletyn cen robt instalacyjnych BRI
Biuletyn cen robt elektrycznych BRE
Biuletyn cen robt remontowo-bud. oraz zabytkowych BRR

Biuletyny cen robt zagregowanych
Biuletyn cen obiektw kubaturowych BCO cz. I
Biuletyn cen obiektw inynieryjnych BCO cz. II
Biuletyn cen modernizacji i remontw BCM
Warto kosztorysow inwestycji wskaniki cenowe WKI

Biuletyny cen scalonych
Biuletyn cen asortymentu robt BCA
Biuletyn cen robt drogowych BCD
Biuletyn cen robt przygotowawczych BCP

Biuletyny waloryzacyjno-regionalizacyjne
Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR
Zagregowane wskaniki waloryzacyjne ZWW

Przejd do sklepu...

Poprawki do cennika Sekocenbud RMS

Wtorek, 5 marca 2019

Firma Promocja Sp. z o. o. poinformowaa o moliwych problemach przy imporcie wyda 1/2019 swoich cennikw do programw kosztorysowych.
Opublikowaa take oprogramowanie umoliwiajce zniwelowanie tego problemu. Informacja jest dostpna pod adresem:

https://www.sekocenbud.pl/aktualnosci/aktualnosc/news/mozliwe-problemy-z-importem-cennika-rms-1-kw-2019-cd-i-online/

W zwizku z tym przypominamy, e instrukcja instalacji cennikw w programie Norma jest dostpna na naszej stronie internetowej, pod adresem

http://www.butorg.pl/pliki/IKS.pdf