Szukaj

Strona główna Aktualności Archiwum: kwiecień 2015

Archiwum: kwiecień 2015

Norma Expert w cenie Normy Pro

Piątek, 10 kwietnia 2015

Do końca kwietnia Normę Expert można kupić w cenie Normy Pro!
Wraz z programem Użytkownicy otrzymują między innymi:
-> Bazę cenowa Intercenbud,
-> moduł Import PDF, wczytujący kosztorysy i przedmiary z plików PDF,
-> moduł Skan PDF, rozpoznający zeskanowane kosztorysy i przedmiary zapisane w plikach PDF.
Więcej informacji - na karcie produktowej Normy Expert ...

Norma Expert 5.6.100 - najważniejsze zmiany

Piątek, 10 kwietnia 2015

Uaktualnienie programu Norma EXPERT 5.6.100 - luty 2015

Program główny:
1. Nowość - import zeskanowanych wydruków przedmiarów i kosztorysów zapisanych w formacie PDF.
2. Dodano polecenie pozwalające, w zaznaczonych pozycjach, zastąpić wyliczenia obmiarów ich wartością końcową.
3. Wprowadzono funkcję umożliwiającą sprawdzanie wybranych pozycji.
4. „Kosztorys - Nakłady” - dodano możliwość wyświetlania podsumowań pozycji. W oknie „Opcje prezentacji widoku” dostępne są nowe parametry pozwalające ustawić optymalną prezentację.
5. Zoptymalizowano szybkość wyceny kosztorysu przy domyślnych ustawieniach opcji poziomu cen „Szukaj tylko w wybranym poziomie”. Generowana będzie nowa baza zawierająca tylko najnowsze kwartały zainstalowanych cenników, dzięki temu szybkość wyceny powinna poprawić się dwukrotnie.
6. Usprawniono mechanizm zarządzania układami kolumn w widokach programu.
7. Poprawiono mechanizm wyszukiwania tekstu w widokach programu, w wierszu opisu kosztorysu.
8. Przy sprawdzaniu kosztorysu będzie uwzględniany dobór nakładów z pozycji wstawianych z katalogów KNR (w przypadku sprawdzania samych norm, zmiany w normach takich nakładów mogły nie być sygnalizowane).
9. Przywrócono wyszukiwanie „Wewnątrz” cenników CJP w oknie wstawiania pozycji.
10. Usprawniono zapis kosztorysu po odzyskaniu kopii awaryjnej.
11. Zablokowano możliwość wklejania ze schowka nakładów na widoku „Przedmiar/Obmiar”.
12. W oknie „Wybór cennika” poprawiono wybór poziomu cen po zaznaczeniu opcji „W przedziale od:”.

Nakłady:
• W oknie "Dopasowanie cen nakładów" dodano możliwość dopasowania do wpisanej wartości kosztów bezpośrednich zaznaczonych RMS lub do wartości aktywnego działu.
• Rozbudowano mechanizm usuwania nakładów na karcie „Nakłady”. W zależności od zaznaczonego elementu w panelu nawigacyjnym, można usunąć aktywny nakład ze wszystkich pozycji w dziale lub całym kosztorysie.
• Usprawniono obsługę zmiany waluty na karcie „Nakłady”.
• Poprawiono odświeżanie danych po zmianie dostawcy kilku nakładów w panelu właściwości.

Wydruki:
• Z szablonu wydruku „Tabela Wartości Elementów Scalonych” zostały usunięte zbędne kolumny.
• Poprawiono sortowanie w kolumnie „Wartość” na wydruku „Zestawienia pozycji”.
• Przywrócono prezentację wartości w kolumnie „Ilość” na wydruku kosztorysu uproszczonego.
• Zmieniono prezentację wartości w podsumowaniach pozycji na wydruku szczegółowym kosztorysu inwestorskiego.
Zestawienia:
• Poprawiono domyślne ustawienia kolumn przy przełączaniu opcji „Tabeli elementów scalonych”.
• Dodano obsługę widoku skróconego na karcie „Zestawienia”.

Nowe katalogi:
KNR 9-27 - Ocieplenia ścian i stropów budynków i budowli w technologiach firmy Dryvit [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2014]

Norma Pro 4.49 - najważniejsze zmiany

Piątek, 10 kwietnia 2015

Uaktualnienie programu Norma PRO 4.49 - luty 2015

Program główny:
1. Dodano polecenie pozwalające, w zaznaczonych pozycjach, zastąpić wyliczenia obmiarów ich wartością końcową.
2. "Dopasowanie cen nakładów" - dodano możliwość dopasowania do wpisanej wartości kosztów bezpośrednich zaznaczonych RMS.
3. Dodano polecenie sprawdzenia tylko zaznaczonych pozycji.
4. Poprawiono usuwanie narzutów w sytuacji, gdy elementy kosztorysu mają ustawione własne wartości narzutów.
5. W oknie „Szukaj elementu RMS”, do tabeli prezentującej wyniki wyszukiwania w cennikach lub kosztorysach dodano kolumnę "Źródło". Kolumna pojawi się, gdy wyszukiwanie wykonywane jest w więcej niż jednym cenniku lub kosztorysie.
6. Poprawiono działanie opcji „Szukaj we wszystkich typach indeksów” podczas uaktualniania cen w kosztorysie.
7. Przy sprawdzaniu kosztorysu będzie uwzględniany teraz dobór nakładów z pozycji wstawianych z katalogów KNR. W przypadku sprawdzania samych norm zmiany w normach takich nakładów mogły nie być sygnalizowane.
8. Uzupełniono blokady edycji elementów usuniętych z kosztorysu.

Wydruki:
1. Na stronie tytułowej w przypadku zaznaczenia pobierania poziomu cen z bazy będą prezentowane poziomy cen wszystkich podłączonych do kosztorysu cenników.
2. Poprawiono wydruk ilości i wartości pozycji scalonych na zestawieniach pozycji.

Import/eksport:
Dodano możliwość importu przedmiaru/kosztorysów z plików PDF zawierających zeskanowane wydruki przedmiaru/kosztorysu. Funkcjonalność ta w Normie PRO wymaga aktywacji w kluczu sprzętowym.

Nowe katalogi:
KNR 9-27 - Ocieplenia ścian i stropów budynków i budowli w technologiach firmy Dryvit [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2014]

Norma Standard 4.49 - najważniejsze zmiany

Piątek, 10 kwietnia 2015

Uaktualnienie programu Norma STANDARD 4.49 - luty 2015

Program główny:
1. Dodano polecenie pozwalające, w zaznaczonych pozycjach, zastąpić wyliczenia obmiarów ich wartością końcową.
2. "Dopasowanie cen nakładów" - dodano możliwość dopasowania do wpisanej wartości kosztów bezpośrednich zaznaczonych RMS.
3. Dodano polecenie sprawdzenia tylko zaznaczonych pozycji.
4. Poprawiono usuwanie narzutów w sytuacji, gdy elementy kosztorysu mają ustawione własne wartości narzutów.
5. W oknie „Szukaj elementu RMS”, do tabeli prezentującej wyniki wyszukiwania w cennikach lub kosztorysach dodano kolumnę "Źródło". Kolumna pojawi się, gdy wyszukiwanie wykonywane jest w więcej niż jednym cenniku lub kosztorysie.
6. Poprawiono działanie opcji „Szukaj we wszystkich typach indeksów” podczas uaktualniania cen w kosztorysie.
7. Przy sprawdzaniu kosztorysu będzie uwzględniany teraz dobór nakładów z pozycji wstawianych z katalogów KNR. W przypadku sprawdzania samych norm zmiany w normach takich nakładów mogły nie być sygnalizowane.

Wydruki:
1. Na stronie tytułowej, w przypadku zaznaczenia pobierania poziomu cen z bazy, będą prezentowane poziomy cen wszystkich podłączonych do kosztorysu cenników.
2. Poprawiono wydruk ilości i wartości pozycji scalonych na zestawieniach pozycji.

Nowe katalogi:
KNR 9-27- Ocieplenia ścian i stropów budynków i budowli w technologiach firmy Dryvit [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2014]