Szukaj

Strona główna Aktualności Archiwum: wrzesień 2012

Archiwum: wrzesień 2012

Prenumerata Sekocenbud 2013!

Wtorek, 25 września 2012

Mio nam zaprosi Pastwa do skorzystania z promocji prenumeraty cennika nakadw RMS do celw kosztorysowania - Sekocenbud 2013.
Ju dzi mog Pastwo zaabonowa ten najpopularniejszy na rynku informator cenowy dla kosztorysantw, wykorzystywany do sporzdzania kosztorysw metod szczegow oraz do rozlicze w kosztorysach powykonawczych, w specjalnych, niszych cenach.

Kwartalnik zawiera minimalne, maksymalne i rednie ceny materiaw budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych, a take dane o stawkach robocizny kosztorysowej i cenach najmu sprztu budowlanego.

Warunkiem skorzystania z promocji jest zoenie zamwienia oraz dokonanie wpaty w nieprzekraczalnym terminie do 20 padziernika 2012r.
Zapraszamy do dziau "Informatory cenowe".

Poprawki do programw Norma 4.39

Piątek, 14 września 2012

Zostay opublikowane poprawki do programw Norma Standard i Pro 4.39a. Obejmuj one:
-> Uwzgldnienie opcji kosztorysu liczenia narzutw „wg Rozp. MI z dn. 18.05.2004” przy wyliczaniu wartoci upraszczanej pozycji.
-> Poprawk sygnalizowania rnic wliczania RMS do materiaw pomocniczych przy sprawdzaniu kosztorysu. W niektrych przypadkach informacje o wliczaniu RMS do materiaw pomocniczych podane w RMS s nieistotne. A po ich zmianie funkcja sprawdzania sygnalizowaa rnice, mimo, e nie miay one adnego znaczenia.
-> Uwzgldnienie precyzji prezentacji obmiarw na widoku "Przedmiar" w kolumnie "Poszcz". Wartoci w tej kolumnie byy prezentowane zawsze z precyzj 2 miejsc po przecinku.
-> Poprawk prezentacji danych na widoku "Przedmiar" w kolumnie "Poszcz" w przypadku wczonej rejestracji zmian. Wczenie rejestracji zmian, w wersji 4.39 programu, powodowao wykazywanie zmian, mimo, e adne nie byy zrobione.
-> Poprawk prezentacji danych na widoku "Narzuty" w przypadku wczonej rejestracji zmian. Wczenie rejestracji zmian, w wersji 4.39 programu, w przypadku, gdy narzuty zawieray dodatki kwotowe, powodowao wykazywanie zmian, mimo, e adne nie byy zrobione.
-> Poprawk wydruku szczegowego podsumowania kosztorysu mg spowodowa bd programu w przypadku, gdy narzuty kosztorysu zawieray dodatki kwotowe oraz wczona bya rejestracja zmian
Poprawki mona pobra w dziale "Pobierz/Aktualizacje"

Nowe wersje programw Norma

Piątek, 14 września 2012

S ju dostpne nowe wersje programw Norma: Standard i Pro - 4.39 oraz Expert - 5.3.300. Lista zamian jest tym razem do obszerna:

W Normie Standard i Pro poprawiono midzy innymi:
- wprowadzanie liczb uamkowych w przedmiarach,
- sprawdzanie kosztorysu pod ktem wybranych nakad RMS,
- eksport zestawie RMS do plikw tekstowych,
- funkcje edycyjne strony tytuowej kosztorysu,
- wywietlanie okna wyboru katalogw normatywnych

W Normie Expert poprawiono:

Funkcjonowanie okna wstawiania pozycji:
- Opisy, nakady i zasady przedmiarowania katalogw wywietlane s teraz w jednym panelu na zakadkach (wczeniej w trzech oddzielnych panelach).
- Po wyczeniu opcji "Zamknij okno po wstawieniu pozycji", zmiana podstawy wczeniej wstawionej pozycji spowoduje wyczyszczenie pola "opis".
- Przy wyszukiwaniu po podstawie (w polu "Podstawa") uwzgldniana jest spacja, np. "2 01" (wczeniej akceptowany by tylko zapis "2-01" lub "201").
- Dodano podpowiedzi kolejnych poziomw katalogw przy wpisywaniu numeru w polu "Podstawa".
- Poprawiono dziaanie polecenia "Usu", ktre aktualnie kasuje tylko
zaznaczony fragment np. cz opisu (wczeniej usuwany by cay aktywny element, np. pozycja).
- Dodano obsug skrtu klawiszowego "Ctrl+F" na karcie "Przedmiar/Obmiar"
i "Kosztorys", ktry przenosi kursor do wiersza "Szukaj:" nad wstk polece.
- Zostaa zablokowana moliwo przenoszenia paneli.
- Zablokowano moliwo edycji opisu i jednostki miary po wczeniu opcji:
"Ochrona > Dopuszczalne modyfikacje w kosztorysie > Tylko wybrane > zmiany obmiarw".
- Umoliwiono edycj nazw kluczy bezporednio w widokach: "Kosztorys",
"Przedmiar/Obmiar", "Pozycja".
- Dodano przycisk wywoujcy okno "Opcje..." na wstce polece w zakadce "Kosztorys".
- W dodatkowych opcjach zakadki "Ceny" na wstce polece dodano przycisk "Importuj cennik...".
- Zostaa poprawiona lista aktywnych polece menu w sytuacji, gdy nie ma
adnego otwartego kosztorysu oraz po utworzeniu pustego kosztorysu.

Pen list zmian publikujemy w dziale "Pobierz"