Szukaj

Strona główna Aktualności Archiwum: wrzesień 2012

Archiwum: wrzesień 2012

Prenumerata Sekocenbud 2013!

Wtorek, 25 września 2012

Miło nam zaprosić Państwa do skorzystania z promocji prenumeraty cennika nakładów RMS do celów kosztorysowania - Sekocenbud 2013.
Już dziś mogą Państwo zaabonować ten najpopularniejszy na rynku informator cenowy dla kosztorysantów, wykorzystywany do sporządzania kosztorysów metodą szczegółową oraz do rozliczeń w kosztorysach powykonawczych, w specjalnych, niższych cenach.

Kwartalnik zawiera minimalne, maksymalne i średnie ceny materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych, a także dane o stawkach robocizny kosztorysowej i cenach najmu sprzętu budowlanego.

Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie zamówienia oraz dokonanie wpłaty w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2012r.
Zapraszamy do działu "Informatory cenowe".

Poprawki do programów Norma 4.39

Piątek, 14 września 2012

Zostały opublikowane poprawki do programów Norma Standard i Pro 4.39a. Obejmują one:
-> Uwzględnienie opcji kosztorysu liczenia narzutów „wg Rozp. MI z dn. 18.05.2004” przy wyliczaniu wartości upraszczanej pozycji.
-> Poprawkę sygnalizowania różnic wliczania RMS do materiałów pomocniczych przy sprawdzaniu kosztorysu. W niektórych przypadkach informacje o wliczaniu RMS do materiałów pomocniczych podane w RMS są nieistotne. A po ich zmianie funkcja sprawdzania sygnalizowała różnice, mimo, że nie miały one żadnego znaczenia.
-> Uwzględnienie precyzji prezentacji obmiarów na widoku "Przedmiar" w kolumnie "Poszcz". Wartości w tej kolumnie były prezentowane zawsze z precyzją 2 miejsc po przecinku.
-> Poprawkę prezentacji danych na widoku "Przedmiar" w kolumnie "Poszcz" w przypadku włączonej rejestracji zmian. Włączenie rejestracji zmian, w wersji 4.39 programu, powodowało wykazywanie zmian, mimo, że żadne nie były zrobione.
-> Poprawkę prezentacji danych na widoku "Narzuty" w przypadku włączonej rejestracji zmian. Włączenie rejestracji zmian, w wersji 4.39 programu, w przypadku, gdy narzuty zawierały dodatki kwotowe, powodowało wykazywanie zmian, mimo, że żadne nie były zrobione.
-> Poprawkę wydruku szczegółowego podsumowania kosztorysu mógł spowodować błąd programu w przypadku, gdy narzuty kosztorysu zawierały dodatki kwotowe oraz włączona była rejestracja zmian
Poprawki można pobrać w dziale "Pobierz/Aktualizacje"

Nowe wersje programów Norma

Piątek, 14 września 2012

Są już dostępne nowe wersje programów Norma: Standard i Pro - 4.39 oraz Expert - 5.3.300. Lista zamian jest tym razem dość obszerna:

W Normie Standard i Pro poprawiono między innymi:
- wprowadzanie liczb ułamkowych w przedmiarach,
- sprawdzanie kosztorysu pod kątem wybranych nakładó RMS,
- eksport zestawień RMS do plików tekstowych,
- funkcje edycyjne strony tytułowej kosztorysu,
- wyświetlanie okna wyboru katalogów normatywnych

W Normie Expert poprawiono:

Funkcjonowanie okna wstawiania pozycji:
- Opisy, nakłady i zasady przedmiarowania katalogów wyświetlane są teraz w jednym panelu na zakładkach (wcześniej w trzech oddzielnych panelach).
- Po wyłączeniu opcji "Zamknij okno po wstawieniu pozycji", zmiana podstawy wcześniej wstawionej pozycji spowoduje wyczyszczenie pola "opis".
- Przy wyszukiwaniu po podstawie (w polu "Podstawa") uwzględniana jest spacja, np. "2 01" (wcześniej akceptowany był tylko zapis "2-01" lub "201").
- Dodano podpowiedzi kolejnych poziomów katalogów przy wpisywaniu numeru w polu "Podstawa".
- Poprawiono działanie polecenia "Usuń", które aktualnie kasuje tylko
zaznaczony fragment np. część opisu (wcześniej usuwany był cały aktywny element, np. pozycja).
- Dodano obsługę skrótu klawiszowego "Ctrl+F" na karcie "Przedmiar/Obmiar"
i "Kosztorys", który przenosi kursor do wiersza "Szukaj:" nad wstążką poleceń.
- Została zablokowana możliwość przenoszenia paneli.
- Zablokowano możliwość edycji opisu i jednostki miary po włączeniu opcji:
"Ochrona > Dopuszczalne modyfikacje w kosztorysie > Tylko wybrane > zmiany obmiarów".
- Umożliwiono edycję nazw kluczy bezpośrednio w widokach: "Kosztorys",
"Przedmiar/Obmiar", "Pozycja".
- Dodano przycisk wywołujący okno "Opcje..." na wstążce poleceń w zakładce "Kosztorys".
- W dodatkowych opcjach zakładki "Ceny" na wstążce poleceń dodano przycisk "Importuj cennik...".
- Została poprawiona lista aktywnych poleceń menu w sytuacji, gdy nie ma
żadnego otwartego kosztorysu oraz po utworzeniu pustego kosztorysu.

Pełną listę zmian publikujemy w dziale "Pobierz"