Zarządzanie projektami z MS Project


Najważniejsze cechy:

 • planowanie przebiegu realizacji inwestycji;
 • importowanie harmonogramu z Excel’a lub z kosztorysu;
 • kontrola realizacji pod kątem terminów, kosztów, zasobów;
 • praca niezależnie od miejsca na dowolnym komputerze przez przeglądarkę…
 • …lub w aplikacji lokalnej nawet na 5 komputerach;
 • integracja z innymi aplikacjami firmy Microsoft – m.in. Outlook, Teams, Excel itp.;
 • kontrola wielu projektów realizowanych równolegle;
 • współpraca wieloosobowych zespołów.


Czy nie byłoby dobrze w każdej chwili mieć wgląd w to, czy:

 • Nasz kontrakt przebiega zgodnie z planem?
 • Nie ma zagrożenia spowodowanego np. niedoszacowaniem ilości potrzebnego sprzętu lub materiału?
 • Budżet projektu nie jest przekraczany?

A do tego wszystkiego, w dowolnym miejscu i czasie, mieć dostęp do wszystkich używanych dokumentów? Jeszcze niedawno, tylko ze względu na wysokie koszty zakupu odpowiednich komputerów, oprogramowania i utrzymania ich w sprawności, rozwiązania pozwalające na bieżące monitorowanie zadań i kontraktów pozostawały poza zasięgiem małych i nawet średnich firm. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Zarządzanie projektami, koordynacja i bieżąca ocena ich stanu nigdy dotąd nie były takie proste i niedrogie, a wszystko dzięki chmurze internetowej i kilku specjalistycznym programom. MS Project Online należy do grupy narzędzi podstawowych. Dlaczego warto z niego korzystać?

 • Ponieważ z jego pomocą błyskawicznie stworzymy harmonogram robót (zamiast stracić znacznie więcej czasu na produkcję niemal bezużytecznej grafiki np. Excel’u).
 • Łatwo zaimportujemy do niego dane z kosztorysów: wartościowe (ceny, narzuty), czasowe (praca robotników i sprzętu), i rzeczowe (rodzaje sprzętu, asortyment materiałów, specjaliści).
 • Zyskamy możliwość sprawowania realnej kontroli nad przebiegiem kontraktów,
  a w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów łatwo je zidentyfikujemy i natychmiast będziemy mogli im przeciwdziałać.

Już najprostsza wersja MS Project Online, pracująca w przeglądarce internetowej, pozwala na:

 • Planowanie i tworzenie harmonogramu projektów, a w miarę postępu wykonywania prac – raportowanie ich stanu i kontrolę budżetu.
 • Natychmiastowy dostęp do projektów i związanych z nimi dokumentów (umów, uzgodnień, protokołów, analiz), z dowolnego miejsca i urządzenia (komputer, tablet, smartfon).
 • Grupową pracę nad projektem, w tym edytowanie i aktualizowanie harmonogramów, list zadań
  i innych potrzebnych składników projektów.
 • Przejrzyste przedstawianie na osi czasu zadań, ich powiązań oraz przydziału zasobów.

Ogromnym ułatwieniem jest możliwość korzystania ze zintegrowanego z oprogramowaniem komunikatora Microsoft Teams. Możemy w nim wysyłać wiadomości błyskawiczne, prowadzić tele- i video- konferencje (z udziałem kilkudziesięciu i więcej uczestników), a także wzajemnie udostępniać sobie tworzone dokumenty. Microsoft Teams to znacznie więcej. Integruje komunikację zespołową, pocztę elektroniczną, kalendarze członków zespołu oraz inne (dostępne najczęściej bezpłatnie w sklepie Microsoft), aplikacje organizujące pracę.

Bogatsze wersje MS Project Online oferują dodatkowo:

 • Planowanie budżetu, wykorzystania zasobów niezbędnych do wykonania zadań, w tym pracowników, podwykonawców, sprzętu.
 • Optymalizację zadań związaną z przydzielaniem zasobów do zadań.
 • Łączenie projektów całego przedsiębiorstwa, instytucji, ich całościową analizę i ocenę.
 • Wybór i optymalizację propozycji projektowych wchodzących w skład portfela zadań.
 • Możliwość korzystania z zainstalowanej pełnej wersji najnowszej aplikacji klasycznej Project,
  przy czym jedna licencja obejmuje do 5 komputerów PC na użytkownika.

Kliknij tutaj aby poznać plany taryfowe koszty licencji MS Project Online


Najważniejsze cechy:

 • bezpieczna platforma obiegu dokumentów;
 • czytelna organizacja witryn z dokumentami;
 • łatwe udostępnianie dokumentów uprawnionym współpracownikom;
 • integracja z innymi usługami firmy Microsoft – m.in. Project, Outlook i inne.

Z kolei zadaniem programu MS SharePoint Online jest bezpieczne i zorganizowane przechowywanie oraz udostępnianie wszelkich dokumentów w firmie (umów, uzgodnień, protokołów, zamówień). Każda zmiana ich zawartości może być rejestrowana i raportowana wybranym współpracownikom. Program upraszcza i przyspiesza prace przy ich tworzeniu, korekcie i przekazywaniu. Uporządkowanie obiegu dokumentów redukuje ilość związanych z tym pomyłek, podnosi ich bezpieczeństwo, i praktycznie eliminuje możliwość utraty.

Zaletami MS SharePoint Online są prostota konfiguracji i obsługi. Nawet niezbyt wprawny użytkownik, dzięki wbudowanym kreatorom, jest w stanie poprawnie przygotować go do pracy. Jednak
w przypadku złożonej struktury przedsiębiorstwa warto skorzystać z usług specjalistów, którzy mają już odpowiednie doświadczenie i bez straty czasu wdrożą to rozwiązanie zgodnie z potrzebami firmy.

Zalet przedstawionych rozwiązań jest znacznie więcej. Miesięczna wysokość opłat licencyjnych wynosi najczęściej od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych, a czas korzystania z nich jest w zasadzie dowolny (np. tylko kilka miesięcy). W cenie otrzymujemy możliwość bezpiecznego archiwizowania ogromnych ilości danych: od 1TB aż do braku limitu. W przypadku większości programów licencja użytkownika przewiduje możliwość instalacji na 5-ciu urządzeniach.

Kliknij tutaj aby poznać plany taryfowe i koszty licencji MS Share Point


Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi doradcami technicznymi, którzy udzielą wszelkich informacji na temat tych, a także innych interesujących Was programów, a w razie potrzeby przedstawią ich możliwości podczas dedykowanej prezentacji.