Szukaj

Strona gwna Wersje demo

Prawo

Rozporzdzenie MI z 18.05.2004r. w sprawie okrelenia metod i podstaw sporzdzania kosztorysu inwestorskiego

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r. w sprawie okrelenia metod i podstaw sporzdzania kosztorysu inwestorskiego

Rozmiar pliku: 0MB

Rozporzdzenie MI z 2.09.2004r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzenia 2004r. w sprawie szczegowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robt

Rozmiar pliku: 0MB