Szukaj

Strona gwna Sklep Cenniki do kosztorysowania na CD Biuletyny cen scalonych (BCA, BCD, BCP)

Biuletyny cen scalonych (BCA, BCD, BCP)

Biuletyny cen scalonych (BCA, BCD, BCP)

Wydawnictwo ukazuje si co kwarta na pytach CD. Biuletyny Cen Scalonych skadaj si z trzech elementw:
- Biuletynu Cen Asortymentw Robt (BCA);
- Biuletynu Cen Robt Drogowych i Mostowych (BCD);
- Biuletynu Cen Robt Przygotowawczych (BCP).

Do koszyka

_115,00 z - BCA, BCD, BCP - wydanie na CD IV kw. 2019

Do koszyka

_430,00 z - Abonament na CD 2020 BCADP

Opis produktu

Biuletyn Cen Asortymentw Robt zawiera ceny asortymentw robt budowlanych inwestycyjnych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz ziemnych i inynieryjnych o wysokim stopniu scalenia. Mona w nim znale wiele robt wykonywanych w nowych technologiach, dla ktrych brak publikowanych normatyww.

Biuletyn Cen Robt Drogowych dostarcza uczestnikom procesw inwestycyjnych informacje cenowe, umoliwiajce obliczenie w jednoznaczny sposb, na etapie przygotowania inwestycji, wartoci zamwienia w kosztorysie inwestorskim oraz ceny kosztorysowej na etapie przygotowywania ofert.

Biuletyn Cen Robt Przygotowawczych dotyczy przygotowania terenu pod budow i zawiera rynkowe ceny robt:

Rozbieranie obiektw kubaturowych, inynieryjnych, sieciowych, maej architektury;
Roboty ziemne przygotowawcze;
Usuwanie drzew i krzeww;
Badanie gruntu;
Wywiezienie gruzu, drzew i gazi;
Roboty pomiarowe;