Szukaj

Strona gwna Sklep Programy CAD AutoCAD 2014 LT PL

AutoCAD 2014 LT PL

AutoCAD 2014 LT PL

Program AutoCAD LT usprawnia wszystkie etapy tworzenia rysunkw 2D. Codzienna praca jest zdecydowanie atwiejsza dziki penej kompatybilnoci natywnych formatw plikw DWG, funkcjom takim jak bloki dynamiczne i skalowanie opisw oraz udoskonaleniom wprowadzonym w funkcji tworzenia tabel i tekstu.

Opis produktu

Narzdzia krelarskie
Rnorodne ulepszenia gwarantuj, e rutynowe i czasochonne zadania nie bd spowalnia Twoich projektw.
Wstka
Interfejs wstki podnosi ogln wydajno krelenia poprzez zmniejszenie liczby czynnoci, ktre musisz wykona, aby dosta si do danego polecenia. Interfejs wstki pokazuje opcje polece w niewielkim formacie wizualnym, zapewniajc szybki dostp do polece, potrzebnych w danej chwili.
Przegldarka menu
Przegldanie i praca z kilkoma plikami nie jest ju nuca i czasochonna. Nowy interfejs przegldarki menu pozwala przeglda pliki i sprawdza miniatury obrazw oraz dostarcza szczegowych informacji o rozmiarze pliku i jego autorze. Ponadto mona sortowa ostatnio uywane pliki wg nazwy, daty lub tytuu.
Okno dialogowe warstw
Nowe okno dialogowe warstw przypiesza tworzenie i edycj waciwoci warstw. Ponadto redukuje prawdopodobiestwo popenienia bdu przez uytkownika. Zmiany wprowadzane w oknie dialogowym s natychmiast wprowadzane na rysunku. Manipulowanie oknem dialogowym jest atwiejsze, a rozmiar kolumn w oknie mona zmienia indywidualnie tak, aby zawarto kolumny lub jej tytu nie zostay obcite. Mona wstawia poszczeglne kolumny, aby przesuwa pozostae i umieszcza w nich odniesienia do wstawionej kolumny, np. nazw warstwy.
Szybkie waciwoci
Menu szybkich waciwoci, ktre mona atwo dostosowa do swoich potrzeb, podnosi wydajno pracy, zmniejszajc liczb czynnoci potrzebnych do wykonania, aby dotrze do informacji o danych waciwociach. Informacje s podane w optymalny sposb dla projektanta i danego projektu.
Szybki podgld
Opcja szybkiego podgldu pokazuje miniatury zamiast nazw plikw, co przypiesza otwarcie waciwego rysunku i makiety.

Wspdzielenie danych
Skorzystaj z szybkiej i bezpiecznej opcji wsppracy pomidzy czonkami zespou bez wzgldu na to, gdzie znajduj si w danej chwili.
Publikowanie inteligentnych danych projektowych
Technologia DWF umoliwia publikowanie inteligentnych danych projektowych, pozwalajc zaoszczdzi czas i uatwiajc wspprac w zespole. Format pliku DWF jest dziesiciokrotnie mniejszy ni inne formaty, co uatwia i przyspiesza wymian informacji o projekcie. Ponadto format ten zapewnia bezpieczestwo i wydajno wspdzielenia si danymi na kadym etapie projektu.
Odczyt/Zapis w poprzednich wersjach AutoCAD
Moliwo zapisu we wczeniejszych wersjach AutoCAD pozwala na wspprac z uytkownikami korzystajcymi ze starszych wersji programu.
Eksport plikw w formacie PDF
Klienci, ktrzy posiadaj Adobe PDF mog otrzyma do wgldu i wydrukowa Twoje projekty.
Przegld i oznaczanie projektw
Moliwo atwej koordynacji projektu podczas sprawdzania - wersj papierow zastpuje elektroniczna. Funkcja przegldu i konwersji zwrotnej w oprogramowaniu Autodesk Design Review jest bezpatna*. Przed wysaniem oznacz rysunki komentarzami, szkicami, wymiarami, tekstem i znakami. Przepyw informacji jest usprawniony. Program gwarantuje wierno informacji oraz zakoczenie projektw w krtszym czasie

Drukowanie
Zaoszczdzony na drukowaniu czas moesz powici projektowaniu.
Dostp do czsto uywanych kontrolek drukowania
W jednym oknie dialogowym zebrane s najczciej uywane kontrolki drukowania. Zobacz peen podgld korzystajc z udoskonalonego interfejsu drukowania - moesz zobaczy, jak bdzie wyglda rysunek po wydrukowaniu.
Krtszy czas oczekiwania
Wicej czasu na krelenie i krtszy czas oczekiwania na wydruki. Moliwo drukowania w tle pozwala na kontynuacj pracy w edytorze rysunku podczas drukowania.
Wyskakujce okna drukowania
Po zakoczeniu drukowania na ekranie pojawia si powiadomienie o zakoczeniu pracy.