Szukaj

Strona gwna Sklep Programy CAD DesignCAD

DesignCAD

DesignCAD

DesignCAD jest programem sucym to tworzenia rysunkowej dokumentacji inynierskiej. Mona w nim opracowa wszelkiego typu dokumentacj budowlan (z rzutami, przekrojami, elewacjami i planami zagospodarowania terenu) oraz inn inyniersk (w tym mechaniczn, konstrukcyjn, instalacyjn, elektryczn, hydrauliczn).
Wersja 3D czy w sobie wysokiej jakoci modelowanie z atwym w uyciu rysowaniem 2D (jak w wersji Express). Rendering, ukrywanie linii niewidocznych, owietlenie, rozkad cieni, tekstury proceduralne, wypenienie gradientowe, to tylko niektre cechy tej wersji programu.

Do koszyka

_490,00 z - DesignCAD 3D Max 2016 PL

Do koszyka

_240,00 z - DesignCAD 3D Max 2016 PL uaktualnienie z wersji 25

Do koszyka

_360,00 z - DesignCAD 3D Max 2016 PL uaktualnienie z wersji 24

Do koszyka

_290,00 z - DesignCAD 2016 PL

Do koszyka

_160,00 z - DesignCAD 2016 PL uaktualnienie z wersji 25

Do koszyka

_240,00 z - DesignCAD 2016 PL uaktualnienie z wersji 24

Opis produktu

Program umoliwiajcy opracowanie dowolnego modelu przestrzennego oraz paskiej dokumentacji. Program czy w sobie wysokiej jakoci modelowanie 3D z atwym w uyciu rysowaniem 2D. Jest to program szczeglnie dedykowany dla osb, ktre po raz pierwszy rozpoczynaj przygod z komputerowym wspomaganiem projektowania. Proste do wykonania operacje rysowania, atwe w uyciu polecenia, rozbudowany plik pomocy – wszystko to sprawia, e mona w szybki sposb program pozna i rozpocz w nim prac. Skrty klawiaturowe (np. prawy przycisk myszki do uchwycenia punktu najbliszego), menu podrczne, wymuszony ruch pionowy lub poziomy kursora czy okrelony przez uytkownika skok kursora a take jeden z trzech typw siatki (m.in. ortogonalna i biegunowa) pozwala rysowa w sposb szybki i dokadny. Dynamicznie rozmieszczone palety narzdziowe (take zdefiniowane przez uytkownika) uatwiaj dostp do czsto wykonywanych polece.

Program 2D/3D
Rozwijany od ponad 20 lat DesignCAD jest programem oglnego stosowania. DesignCAD ma ponad 2 miliony uytkownikw na caym wiecie. Take w Polsce dua grupa projektantw korzysta od kilkunastu lat z kolejnych, polskich wersji tego programu. Mona w nim opracowa wszelkiego typu dokumentacj inyniersk 2D, w tym budowlan, mechaniczn, konstrukcyjn, instalacyjn, elektryczn i hydrauliczn. Program pozwala take tworzy typowe projekty architektoniczne i budowlane, z rzutami, przekrojami, elewacjami i planami zagospodarowania terenu. DesignCAD jest programem do tworzenia profesjonalnej dokumentacji, modelowania przestrzennego i animacji.

Modelowanie bryowe 3DDostp do penego zakresu modelowania 3D z moliwoci wykorzystania podstawowych obiektw przestrzennych: prostopadocianu, sfery, powki sfery, ostrosupa, walca, stoka, ciany i torusa. Do tworzenia nowych obiektw 3D su polecenia wytaczania i obracania a take operacje boolowskie dodawania, odejmowania i znajdowania czci wsplnej dwch bry.

Wizualizacja i owietlenie

Wykorzystaj cie i tekstury proceduralne aby nada realistyczny wygld renderowanym obrazom.