Szukaj

Strona główna Sklep Zarządzanie projektami PLANISTA 2010 NET

PLANISTA 2010 NET

PLANISTA 2010 NET

PLANISTA 2010 NET, to nowoczesne narzędzie przeznaczone do planowania, zarządzania, ewidencji zdarzeń oraz kontroli realizacji przedsięwzięć

Do koszyka

3500,00 zł - System Planista 2010 - serwer programu + pierwsze stanowisko

Do koszyka

2350,00 zł - System Planista 2010 Net - kolejne stanowisko

Opis produktu

PLANISTA 2010 NET jest przeznaczony do planowania, ewidencji zdarzeń, zarządzania i kontroli realizacji przedsięwzięć. Pozwala na automatyczne wykorzystanie danych zawartych w kosztorysach do sporządzenia harmonogramów przedsięwzięć. Wykorzystuje takie informacje jak:
wartości robót,
asortyment, ilości i ceny materiałów
limity robocizny i sprzętu zaplanowane do wykonania poszczególnych zadań.

Rejestruje informacje o używanych nakładach, planowanych i rzeczywistych terminach i kosztach wykonania zadań, co pozwala w konsekwencji na:
wychwytywanie przekroczeń:
zakładanych norm zużycia nakładów,
kosztów zakupu materiałów,
zamiany asortymentu itp.
kontrolę postępu robót, terminów realizacji poszczególnych zadań, porównywanie planowanych terminów rozpoczęcia i zakończenia robót z rzeczywistymi,
analizę przedsięwzięcia budowlanego (metodą wartości uzyskanej), i ocenę poziomu wydatków oraz postępu robót.
Program wspomaga zarządzanie pracą podwykonawców poprzez rejestrację umów, terminów, kontrolę rozliczeń, a także śledzenie ich zaangażowania w realizację zadań. Zawiera między innymi moduły: magazynu głównego, magazynów towarów niewbudowanych przypisanych do poszczególnych budów, moduły rejestracji pracy sprzętu i pracowników.
SYSTEM PLANISTA 2010 NET pracuje z wykorzystaniem bazy danych, w której uprawnieni użytkownicy rejestrują informacje o swoich budowach. Do bezpośredniej komunikacji z bazą danych wykorzystana jest technologia umożliwiająca łączność zarówno przez sieć lokalną, jak i internetową.