Szukaj

Strona główna Sklep Zarządzanie projektami ATHProject

ATHProject

ATHProject

Dzięki ATHProject zyskujemy możliwość importu kosztorysów sporządzonych programem Norma i zapisanych w formacie .ATH2 (*.xml) do MS Project, a także zapisu harmonogramów oraz danych umożliwiajacych współpracę z innymi specjalistycznymi programami dla budownictwa.

Opis produktu

MS Project jest jednym z najpopularniejszych na polskim rynku programów do zarządzania projektami. Wręcz naturalnym wydaje się oczekiwanie, aby niezbędne do precyzyjnego planowania w budownictwie dane mogły być do niego wczytywane bezpośrednio z kosztorysów. Niestety MS Project takiej funkcjonalności jest pozbawiony.

ATHProject rozwiązuje ten problem. Dzięki niemu zyskujemy możliwość importu kosztorysów sporządzonych programem Norma i zapisanych w formacie .ATH2 (*.xml), do MS Project, z także zapisu jarmonogramów oraz danych umożliwiających współpracę z innymi specjalistycznymi programami dla budownictwa.

Wczytywanie może się odbyć:

Pozycjami - w takiej sytuacji poszczególne pozycje kosztorysowe stają się zadaniami harmonogramu zawierającymi informacje o nakładach.
Działami - w tym przypadku każdy dział kosztorysu wygeneruje zadanie w harmonogramie, zawierające wszystkie informacje o nakładach i kosztach z pozycji kosztorysownych tego działu. Struktura zadań będzie odwzorowaniem struktury działów kosztorysu.
Według klucza planu działów - rozwiązanie wykorzystywane w przypadku skomplikowanej struktury kosztorysu (np. rozbudowanych działów), polegające na przypisaniu poszczególnym działom identyfikatorów - kluczy, według których w harmonogramie zostaną utworzone zadania.

Drugą istotną funkcjonalnością ATHProject jest umożliwienie współpracy MS Project ze zintegrowanym systemem zarządzania firmą budowlaną - Capital, do którego można wyeksportować m.in.: zapotrzebowania na materiały dla określonego zadania, przekształcić je w zapytania ofertowe, zamówienia, dokumenty zakupu oraz magazynowe. Dane z harmonogramu można wykorzystać do tworzenia planu zadania i do dalszych jego rozliczeń.

ATHProject jest obsługiwany z poziomu MS Project, z zastosowaniem własnej palety ikon oraz dodatkowych funkcji menu.