Szukaj

Strona główna Szkolenia Wstęp do kosztorysowania robót

Wstęp do kosztorysowania robót

Cel szkolenia: Zapoznanie się z teorią kosztorysowania robót i obiektów budowlanych, rodzajami i przeznaczeniem dokumentów dotyczących wyliczenia ilości robót oraz ceny kosztorysowej w/g obowiązujących w kraju standardów.
Cena szkolenia obejmuje: świadectwo odbycia kursu, skrypt z materiałami pomocniczymi, napoje, kawa, herbata.

Termin szkolenia

Rozpoczęcie: Środa, 20 września 2017

Zakończenie: Środa, 20 września 2017

Miejsce szkolenia

Wrocław
Przepraszamy - brak miejsc!

Szczegółowy program szkolenia

Dzień 1, godz. 9.00-16.00

Kosztorysowanie: określenia, pojęcia, definicje.

Kosztorys, przedmiar/obmiar robót,

Roboty podstawowe, tymczasowe, towarzyszące,

Dokumentacja i specyfikacje techniczne,

Dane i założenia wyjściowe do kosztorysowania,

Agregacja robót,

Ceny i czynniki produkcji.

Przedmiar robót

Zadania i wymagania,

Części składowe i zawartość,

Ogólne wytyczne sporządzania przedmiarów,

Rodzaje kosztorysów i podstawy ich sporządzania.

Kosztorys inwestorski – omówienie rozporządzeń Ministra Infrastruktury z 18.05 i 2.09.2004,

Kosztorys ofertowy,

Kosztorys zamienny,

Kosztorys powykonawczy.

Kosztorys jako podstawa ustalania ceny na roboty budowlane

Kalkulacja uproszczona,

Kalkulacja szczegółowa.

Forma i zawartość kosztorysu

Zasady szczególne

Wykonywanie robót w warunkach szczególnych,

Wartość materiałów, maszyn, urządzeń i konstrukcji w kosztorysie

Zadania stron przy sporządzaniu dokumentacji kosztorysowej

Warsztaty kalkulacyjne

Katalogi normatywne KNR oraz pozostałe:

_ Układ

_ Zawartość,

_ Zakres stosowania,

_ Posługiwanie się katalogami.

Ogólne zasady przedmiarowania:

_ Roboty ziemne,

_ Konstrukcje budowlane.

Rabaty

Komplet kursów kosztorysowania i obsługi programu Norma składa się z trzech bloków zajęć:

1. Wstęp do kosztorysowania robót (jeden dzień)

2. Intensywny kurs obsługi programu Norma (dwa dni)

3. Zaawansowana obsługa Norma Pro (jeden dzień)

Opłata za udział w blokach 1+2+3 wynosi 1540 PLN

Opłata za udział w blokach 1+2 wynosi 1290 PLN

Opłata za udział w blokach 2+3 wynosi 1220 PLN

Cena szkolenia jest ceną brutto (zawiera 23% podatku VAT)

Cena szkolenia: 480.00 zł