Szukaj

Strona główna Szkolenia Wstęp do kosztorysowania robót

Wstęp do kosztorysowania robót

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z zasadami kosztorysowania robót i obiektów budowlanych, wymaganiami dotyczącymi zawartości dokumentacji w zależności od jej przeznaczenia a także metodami wyliczania ilości robót i ceny kosztorysowej zgodnie obowiązujących w kraju standardami.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Nabycie umiejętności analizowania i tworzenia kosztorysu inwestorskiego, ofertowego lub powykonawczego w formie kalkulacji szczegółowej i uproszczonej z wykorzystaniem katalogów KNR, KSNR, KNNR oraz bazy cen czynników produkcji i cen jednostkowych robót, z wykorzystaniem tradycyjnych, drukowanych formularzy lub arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Tryb zajęć:
Warsztaty. Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia.

Termin szkolenia

Rozpoczęcie: Wtorek, 12 lutego 2019

Zakończenie: Wtorek, 12 lutego 2019

Miejsce szkolenia

Wrocław

Szczegółowy program szkolenia

Dzień 1

Przeznaczenie kosztorysu;

Rodzaje kosztorysów - ich cele i funkcje;

Podstawy sporządzania kosztorysów;

Układ kosztorysu;

Składniki ceny kosztorysowej oraz metody kalkulacji, uwarunkowania prawne;

Baza normatywna nakładów rzeczowych - układ katalogów, ich treść i zakres stosowania;

Ogólne zasady przedmiarowania robót budowlanych;

Warsztaty kalkulacyjne

Rabaty

Komplet kursów kosztorysowania i obsługi programu Norma składa się z trzech bloków zajęć:

1. Wstęp do kosztorysowania robót

2. Intensywny kurs obsługi programu Norma

3. Zaawansowana obsługa Norma Pro

Opłata za udział w blokach 1+2+3 wynosi 1384,00 PLN

Opłata za udział w blokach 1+2 wynosi 1293,00 PLN

Opłata za udział w blokach 2+3 wynosi 1218,00 PLN

Cena szkolenia jest ceną brutto (zawiera 23% podatku VAT)

Cena szkolenia: 603.00 zł