Szukaj

Strona główna Szkolenia Intensywny kurs obsługi programu Norma. Szkolenie I stopnia

Intensywny kurs obsługi programu Norma. Szkolenie I stopnia

Szkolenie jest dedykowane nowym użytkownikom programu Norma oraz dotychczasowym użytkownikom wersji 3.x programu, wymieniającym ją na Standard lub Pro.

Celem szkolenia jest nauczenie wydajnej obsługi programu w zakresie niezbędnym do biegłego tworzenia kosztorysów i przedmiarów, a także zapoznanie uczestników z możliwościami programu Norma.

Wymagania: umiejętność obsługi komputera oraz środowiska MS Windows.

Tryb zajęć: warsztaty komputerowe (jedna osoba przy stanowisku). Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia.

Cena szkolenia zawiera: dostęp do notebooka z zainstalowaną najnowszą wersją oprogramowania, świadectwo odbycia kursu, skrypt z materiałami pomocniczymi, bufet kanapkowy, napoje, kawa, herbata.

Zajęcia prowadzi mgr inż. Zbigniew Potocznik

Termin szkolenia

Rozpoczęcie: Czwartek, 21 września 2017

Zakończenie: Piątek, 22 września 2017

Miejsce szkolenia

Wrocław
Przepraszamy - brak miejsc!

Szczegółowy program szkolenia

Dzień 1, godz. 8.30-16.00

Ogólne zasady obsługi programu Norma.

Widoki i możliwości dopasowania programu do swoich potrzeb.

Konfigurowanie podstawowych opcji programu mających wpływ na kalkulowaną wartość tworzonego kosztorysu.

Bezpieczna praca z programem. Sporządzanie kopii awaryjnych.

Bazy cenowe i cenniki w programie Norma. Import cenników.

Rodzaje kosztorysów - różnice i zasady pracy w programie Norma,

Rodzaje pozycji kosztorysowych.

Wstawianie, modyfikowanie, zmiana typu pozycji kosztorysowych:

szczegółowych

uproszczonych.

Modyfikacja danych nakładów RMS.

Katalogi norm:

posługiwanie się bazą katalogów norm,

budowa katalogów nakładów rzeczowych,

posługiwanie się lista skróconą,

wyszukiwanie pozycji,

wstawianie pozycji do dokumentów kosztorysowych lub przedmiarowych,

korzystanie z opisów ogólnych i szczegółowych do katalogów.

tworzenie katalogów własnych.

Upraszczanie wycen, łączenie nakładów w kosztorysie.

Aktualizowanie cen w kosztorysie.

Tworzenie cenników własnych.

Dopasowywanie cen nakładów do oczekiwanej wartości kosztorysu.

Dzień 2, godz. 8.30-16.00

Podział kosztorysu na elementy (działy).

Wykorzystanie słownika CPV.

Narzuty kosztorysu: definiowanie, modyfikacje.

Przedmiarowanie w programie Norma:

Zasady obliczeń w przedmiarze,

Zastosowanie odwołań i stałych: lokalnych i globalnych.

Wykorzystanie funkcji bibliotecznych.

Rysunki w przedmiarze.

Wydruki: przygotowanie, konfigurowanie.

Wycena pracy rusztowań oraz kosztów transportu dodatkowego.

Rabaty

Komplet kursów kosztorysowania i obsługi programu Norma składa się z trzech bloków zajęć:

1. Wstęp do kosztorysowania robót (jeden dzień)

2. Intensywny kurs obsługi programu Norma (dwa dni)

3. Zaawansowana obsługa Norma Pro (jeden dzień)

Opłata za udział w blokach 1+2+3 wynosi 1540 PLN

Opłata za udział w blokach 1+2 wynosi 1290 PLN

Opłata za udział w blokach 2+3 wynosi 1220 PLN

Cena szkolenia jest ceną brutto (zawiera 23% podatku VAT)

Cena szkolenia: 850.00 zł