Szukaj

Strona główna Szkolenia Intensywny kurs obsługi programu Norma. Szkolenie I stopnia

Intensywny kurs obsługi programu Norma. Szkolenie I stopnia

Cel szkolenia:
Przygotowanie użytkowników do biegłego posługiwania się programami NORMA PRO/STANDARD, w celu samodzielnego tworzenia dowolnej dokumentacji kosztorysowej oraz analizowania i korygowania kosztorysów.

Czas trwania:
14 godzin lekcyjnych

Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw kosztorysowania oraz znajomość podstawowych zasad użytkowania środowiska Microsoft Windows™.

Termin szkolenia

Rozpoczęcie: Środa, 13 marca 2019

Zakończenie: Czwartek, 14 marca 2019

Miejsce szkolenia

Wrocław

Szczegółowy program szkolenia

Dzień 1

Wprowadzenie do programu NORMA PRO/STANDARD, ogólne zasady instalacji i posługiwania się programem. Widoki i możliwości dopasowania programu do swoich potrzeb.

Konfigurowanie podstawowych opcji programu mających wpływ na kalkulowaną wartość tworzonego kosztorysu.

Bezpieczna praca z programem. Sporządzanie kopii awaryjnych.

Rodzaje kosztorysów; różnice i zasady pracy w programie Norma

Katalogi norm; posługiwanie się bazą katalogów norm, budowa katalogów nakładów rzeczowych, posługiwanie się lista skróconą, wyszukiwanie pozycji, wstawianie pozycji do dokumentów kosztorysowych lub przedmiarowych, korzystanie z podpowiedzi wynikających z opisów ogólnych i szczegółowych.

Książka przedmiarów/obmiarów; wprowadzanie pozycji, opisywanie pozycji przedmiarowych, obliczenia i odwołania, sumy częściowe.

Wstawianie pozycji katalogowych, modyfikacja pozycji wynikająca z wykonywania prac w warunkach odbiegających od standardowych, współczynniki, nakłady RMS, edycja pozycji kosztorysowych, zmiana typu pozycji kosztorysowych: szczegółowych i uproszczonych.

Wycena kosztów transportu, kosztów jednorazowych sprzętu i czasu pracy rusztowań

Dzień 2

Tworzenie kalkulacji własnych i zapis pozycji do katalogów własnych.

Działy kosztorysu - tworzenie i modyfikacja. Wykorzystanie słownika CPV.

Bazy cenowe - wybór cenników i posługiwanie się bazą cen w celu wyceny kosztorysu, import cenników, tworzenie cenników własnych, współpraca z serwisem Intercenbud.

Podsumowanie kosztorysu; tabela narzutów, modyfikacja kosztów i narzutów.

Wpływ parametrów programu na wartość końcową kosztorysu.

Redagowanie kosztorysu; upraszczanie wycen, sprawdzanie kosztorysu, porządkowanie danych, uzupełnianie informacji o kosztorysie, łączenie pozycji i nakładów RMS.

Wydruki kosztorysów i zestawień; wybór zakresu i ustawień wydruków, style wydruków, kosztorysy ofertowe. Formularze nietypowe.

Rabaty

Komplet kursów kosztorysowania i obsługi programu Norma składa się z trzech bloków zajęć:

1. Wstęp do kosztorysowania robót

2. Intensywny kurs obsługi programu Norma

3. Zaawansowana obsługa Norma Pro

Opłata za udział w blokach 1+2+3 wynosi 1384,00 PLN

Opłata za udział w blokach 1+2 wynosi 1293,00 PLN

Opłata za udział w blokach 2+3 wynosi 1218,00 PLN

Cena szkolenia jest ceną brutto (zawiera 23% podatku VAT)

Cena szkolenia: 849.00 zł