Buduj z Głową 1/2017

Od początku bieżącego tygodnia są dostępne nowe wersje programów Norma Standard i Pro (4.57) oraz Standard 2 i Expert (5.8.100) Tradycyjnie, znalazły się w nich nowe funkcje i poprawki, a wśród nich:
– mechanizm kalkulacji kosztów konserwacji i napraw elementów budowlanych.
– możliwość dopasowywania cen pozycji uproszczonych do wpisanej wartości kosztorysu.
– definiowanie narzutu „Dodatek” dla działów kosztorysu,
– rozpoznawanie dokumentów PDF o mieszanej orientacji stron,
i wiele innych, a także nowy katalog KNR 9-30 Latarnie oświetlenia solarnego i hybrydowego.