RODOS 7 Architektura Zieleni – lista katalogów KNR dostępna w pakiecie:

1KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne 
2KNR 2-11 Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne 
3KNR 2-21 Tereny zieleni 
4KNR 2-23 Terenowe urządzenia sportowe 
5KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK 
6KNR 0-11r95 Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK 
7KNKRB 1 Roboty ziemne 
8KNKRB 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach 
9KNNR 1 Roboty ziemne 
10KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego 
11KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne 
12KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach 
13KNNR 10 Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne 
14KNNR 11 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi 
15KNP 1 Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i różne 
16KNR SEK-06-01 Roboty nawierzchniowe na drogach i ulicach. Roboty z zakresu ochrony środowiska 
17KNR 19-01 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych (Tom I-III) 

Przewiń do góry