RODOS 8 Deweloper – lista katalogów KNR dostępna w pakiecie:

1.KNR 2-01Budowle i roboty ziemne 
2.KNR 2-01u1Mechaniczne roboty ziemne w wykopach liniowych o ścianach pionowych zabezpieczonych obudową Typ OW WRONKI 
3.KNR 2-02Konstrukcje budowlane 
4.KNR 2-02sKonstrukcje budowlane 
5.KNR 2-02u1Ściany z boazerii i płytek, posadzki z płytek, naciągi kominów. Stropy TERIWA, 
6.KNR 2-02u2Konstrukcje budowlane 
7.KNR 2-03Konstrukcje budowlane chłodni kominowych i wentylatorowych 
8.KNR 2-04Konstrukcje budowlane pieców przemysłowych, silosów, kotłów i kominów 
9.KNR 2-05Konstrukcje metalowe 
10.KNR 2-09Nawierzchnie tramwajowe 
11.KNR 2-10Fundamenty specjalne 
12.KNR 2-11Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne 
13.KNR 2-13Konstrukcje budowli wodnych śródlądowych 
14.KNR 2-14Konstrukcje budowli morskich 
15.KNR 2-15Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania 
16.KNR 2-15u1Montaż rurociągów z rur polipropylenowych, kosze ssące o połączeniach gwintów, zawory napowietrzające 
17.KNR 2-15u2Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu Geberit 
18.KNR 2-16Izolacje termiczne 
19.KNR 2-17Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne 
20.KNR 2-18Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne 
21.KNR 2-19Zewnętrzna sieć gazociągowa 
22.KNR 2-19u1Zewnętrzna sieć gazociągowa 
23.KNR 2-20Zewnętrzna sieć cieplna 
24.KNR 2-20u1Montaż sieci cieplnych z rur preizolowanych 
25.KNR 2-21Tereny zieleni 
26.KNR 2-22Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego 
27.KNR 2-23Terenowe urządzenia sportowe 
28.KNR 2-25Urządzenia placu budowy 
29.KNR 2-28Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi 
30.KNR 2-31Nawierzchnie na drogach i ulicach 
31.KNR 2-31u1Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej 
32.KNR 2-33Konstrukcje mostowe 
33.KNR 2-33r90Konstrukcje mostowe 
34.KNR 2-37Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym 
35.KNR 4-01Roboty remontowe budowlane 
36.KNR 4-01u1Izolacje przeciwwilgociowe wykonane metodą iniekcji krystalicznej 
37.KNR 4-02Roboty remontowe instalacyjne 
38.KNR 4-02u1Demontaż elementów instalacji wentylacyjnej 
39.KNR 4-03Roboty remontowe elektryczne 
40.KNR 4-03u1Demontaż puszek wtynkowych w instalacjach elektrycznych 
41.KNR 4-04Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli 
42.KNR 4-05t1Roboty remontowe zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Tom I 
43.KNR 4-05t2Roboty eksploatacyjne zewnętrznych sieci i obiektów kanalizacyjnych. Tom II 
44.KNR 4-06Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych 
45.KNR 4-07Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji sanitarnych z rur miedzianych 
46.KNR 5-06Urządzenia radiowe, antenowe, rozgłaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo-pożarowej i dyspozytorskie 
47.KNR 5-07Urządzenia teletransmisyjne 
48.KNR 5-08u1Montaż urządzeń łączności wewnętrznej (domofonu), montaż puszek instalacyjnych 
49.KNR 5-08u2Montaż uziemień (ochronnych, roboczych i piorunochronnych). Montaż osprzętu instalacyjnego w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych 
50.KNR 7-11Pokrycia antykorozyjne i ochronne 
51.KNR 7-12Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne 
52.KNR 7-13Transport maszyn i urządzeń na placu budowy 
53.KNR 7-19Urządzenia gazownicze 
54.KNR 9-01Ścianki murowane systemu SILKA M 
55.KNR 9-02Ocieplanie ścian i stropów w systemie ECOROCK 
56.KNR 9-03Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich 
57.KNR 9-04Ściany murowane, stropy i pokrycia dachowe z wyrobów ceramicznych – CERABUD KROTOSZYN 
58.KNR 9-05Izolacje przeciwwilgociowe z blach chromowo-niklowych systemu BAUMANNA 
59.KNR 9-06Ścianki szczelne stalowe z grodzic G62 
60.KNR 9-07Roboty budowlane i geotechniczne z keramzytu – OPTIROC 
61.KNR 9-07r04Roboty budowlane i geotechniczne z keramzytu – OPTIROC 
62.KNR 9-07r10Roboty budowlane i geotechniczne z Leca® KERAMZYTU 
63.KNR 9-08Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEIZEUG oraz wykładziny KeraLine 
64.KNR 9-08r04Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEIZEUG oraz wykładziny KeraLine 
65.KNR 9-09Systemy suchej zabudowy w technologii KNAUF 
66.KNR 9-10Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie Nowoczesne SILIKATY 
67.KNR 9-10r05Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie Nowoczesne SILIKATY 
68.KNR 9-11Geosyntetyki w robotach ziemnych 
69.KNR 9-12Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne – PAROC 
70.KNR 9-13Ocieplenia, wyprawy tynkarskie i podłoża w systemie CEKOL 
71.KNR 9-14Pokrycia dachów z użyciem pap aktywowanych termicznie. Technologia Szybki Syntan® SBS – ICOPAL S.A. 
72.KNR 9-15Roboty izolacyjne w systemie „Bezpieczny Fundament ICOPAL 
73.KNR 9-16Izolacja kanałów wentylacyjnych matami KLIMAFIX i LAMELLA MAT 
74.KNR 9-17Roboty murowe w systemie H+H 
75.KNR 9-18Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z rur poliestrowych typu AMIANTIT 
76.KNR 9-19Osuszanie zawilgoconych lub zalanych wodą pomieszczeń w technologii BELFOR 
77.KNR 9-20Sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz systemy drenarskie z tworzyw sztucznych – nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) 
78.KNR 9-21Oczyszczanie, osuszanie i odkazanie obiektów budowlanych po zalaniu woda 
79.KNR 9-22Rurociągi z żeliwa sferoidalnego, wcinki, odpowietrzniki, hydranty, zdroje i studnie 
80.KNR 9-23Izolacje bitumiczne podziemnych elementów budowli w technologii Basf 
81.KNR 9-24Ocieplenia ścian i stropów w technologiach Basf 
82.KNR 9-25Izolacje techniczne instalacji w technologiach Armaflex i Arma-Chek Silver firmy Armacell 
83.KNR 9-26Zewnętrzne odwodnienia liniowe 
84.KNR 9-27Ocieplenie ścian i stropów budynków i budowli w technologiach firmy Dryvit 
85.KNR 9-28Ocieplenie ścian budynków z użyciem płyt MEGA FRONTROCK 
86.KNR 9-29Roboty rozbiórkowe, demontażowe oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K 
87.KNR 9-30Latarnie oświetlenia solarnego i hybrydowego 
88.KNR 9-31Izolacja rurociągów instalacyjnych w systemie TECLIT 
89.KNR 0-10Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych 
90.KNR 0-11Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK 
91.KNR 0-11r95Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK 
92.KNR 0-12Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej 
93.KNR 0-12r96Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej 
94.KNR 0-13Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 
95.KNR 0-14Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych 
96.KNR 0-15Pokrycia dachowe (KNR 2-02 rozdział 05) 
97.KNR 0-16Roboty murowe w technologii „YTONG” 
98.KNR 0-17System ocieplania ścian zewnętrznych budynków CERESIT 
99.KNR 0-18Okładziny ścian zewnętrznych z paneli 
100.KNR 0-19Uzupełnienie do: KNR 2-02 Rozdz.10 – Stolarka, KNR 4-01 Rozdz.09 – Roboty stolarskie 
101.KNR 0-20Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne w deskowaniu PERI 
102.KNR 0-21Domy drewniane w technologii kanadyjskiej 
103.KNR 0-22Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD 
104.KNR 0-23Systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków – ATLAS STOPTER, ATLAS ROKER 
105.KNR 0-24Ściany z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL 
106.KNR 0-25Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne 
107.KNR 0-26System renowacji starego budownictwa wg technologii SCHOMBURG 
108.KNR 0-27Roboty murowe w systemie POROTHERM 
109.KNR 0-28Technologia docieplania budynków wg systemów DRYVIT 
110.KNR 0-29Roboty izolacyjne wg technologii Deitermann, wysokoplastyczny system SUPERFLEX-10 
111.KNR 0-30Stropy żelbetowe i ceramiczno-żelbetowe gęstożebrowe na belkach kratownicowych 
112.KNR 0-31Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego 
113.KNR 0-32Hydroizolacje z bentonitu VOLCLAY 
114.KNR 0-33Technologia docieplania budynków wg systemów STO 
115.KNR 0-34Izolacje termiczne wg technologii Thermaflex 
116.KNR 0-35Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz c.o. z rur miedzianych w technologii lutowania kapilarnego cz.I 
117.KNR 0-36Uszczelniające przesłony gruntowe z bentomatu, uzupełnienie do KNR 2-10 rozdział 11 
118.KNR 0-37System wykonywania izolacji poziomych metodą parafinową W-ART 
119.KNR 0-38Instalacje wewnętrzne – grzejniki konwektorowe wodne, wodno-elektryczne i elektryczne wykonywane w technologii firmy CONVEKTOR 
120.KNR 0-39Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg technologii firmy Deitermann 
121.KNR 0-40Hydroizolacje i uszczelnienia – system Remmers 
122.KNR 0-41Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy DEITERMANN 
123.KNR 0-44Dachowe powłoki ochronne wg technologii firmy DEITERMANN 
124.KNR 0-45Roboty rozbiórkowe z płyt dachowych azbestocementowych 
125.KNR AL-01Systemy alarmowe 
126.KNR AT-03Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie 
127.KNR AT-04Nawierzchnie na drogach i ulicach – wzmacnianie i oznakowanie poziome 
128.KNR AT-05Rusztowania systemowe Baumann – Mostostal 
129.KNR AT-06Transport zewnętrzny materiałów budowlanych 
130.KNR AT-07Termoceramiczne powłoki ochronne THERMO-SHIELD 
131.KNR AT-09Pokrycia dachowe, dachy ekologiczne 
132.KNR AT-10Okablowanie strukturalne w technologii firmy MMC – Multimedia Connect 
133.KNR AT-17Wiercenie i ciecie technika diamentowa 
134.KNR AT-12Nowoczesne systemy suchej zabudowy w technologii Lafarge Nida gips 
135.KNR AT-33Posadzki przemysłowe z żywic Harz w technologii Weber DEITERMANN 
136.KNR AT-36Okablowanie strukturalne w technologii firmy Excel Networking 
137.KNR AT-43Systemy suchej zabudowy w technologii RIGIPS 
138.KNR AT-43aSystemy suchej zabudowy w technologii RIGIPS – płyty 4PROTM 
139.KNR AT-46Ścianki działowe z bloczków gipsowych RIGIPS RIGIROC 
140.KNR BC-01Roboty budowlane w technologii YTONG 
141.KNR BC-01r02Roboty budowlane w technologii YTONG 
142.KNR BC-02Roboty budowlane w systemie Schomburg 
143.KNR EM-01Okablowanie strukturalne EmiterNet 
144.KNR INSTALInstalacje wodociągowe, gazowe i centralnego ogrzewania z rur miedzianych 
145.KNR K-01Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych – System OMBRAN 
146.KNR K-02Roboty murowe w technologii SILKA 
147.KNR K-03Systemy kominowe Schiedel 
148.KNR K-03r03Systemy kominowe Schiedel 
149.KNR K-04Roboty budowlane w technologii Kreisel 
150.KNR K-05Krycie dachów dachówkami BRAAS 
151.KNR K-05r02Krycie dachów dachówkami BRAAS 
152.KNR K-05r10Krycie dachów dachówkami BRAAS 
153.KNR K-05r12Krycie dachów dachówkami BRAAS 
154.KNR K-06Okna dachowe i wyposażenie dodatkowe FAKRO 
155.KNR K-06r05Okna dachowe i wyposażenie dodatkowe FAKRO 
156.KNR K-06r12Okna dachowe i wyposażenie dodatkowe FAKRO 
157.KNR K-07Roboty budowlane w technologii Weber Terranova 
158.KNR K-08Bezspoinowy system dociepleń ścian budynków w technologii BOLIX 
159.KNR K-09Gładzie gipsowe i roboty malarskie w technologii BOLIX 
160.KNR K-10Roboty ociepleniowe w technologii BOLIX HD 
161.KNR K-11Naprawa i ochrona powierzchni konstrukcji betonowych i żelbetowych – system MC-Bauchemie 
162.KNR K-12Naprawa i ochrona powierzchniowa żelbetowych konstrukcji mostowych – system MC Bauchemie 
163.KNR K-13Posadzki przemysłowe – system MC-Bauchemie 
164.KNR K-17System renowacji wilgotnych i zasolonych murów w technologii Schomburg 
165.KNR K-18Ocieplenia stropów w systemach BOLIX 
166.KNR K-21Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych w systemie DEITERMANN 
167.KNR K-24Roboty wykończeniowe, murarskie i izolacje w technologii Kreisel 
168.KNR K-25Technologie ocieplania budynków w systemach Sto 
169.KNR K-28Roboty murowe w technologii SILKA E 
170.KNR K-29Bezspoinowe systemy ociepleń KABE THERM oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii Farby KABE 
171.KNR K-29r09Bezspoinowe systemy ociepleń KABE THERM oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii Farby KABE 
172.KNR K-29r13Bezspoinowe systemy ociepleń KABE THERM oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii Farby KABE 
173.KNR K-30Roboty budowlane w systemie Porotherm 
174.KNR K-30r07Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany, stropy, nadproża 
175.KNR K-31Roboty budowlane w technologii ATLAS 
176.KNR K-32Okładziny z płytek ceramicznych, gresowych i z kamienia naturalnego w technologii ATLAS 
177.KNR K-33Roboty elewacyjne w technologii ATLAS 
178.KNR K-35Hydroizolacje i uszczelnienia – system Remmers 
179.KNR K-36Renowacja zabytków, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie MC-Bauchemie 
180.KNR K-37Cementacja rurociągów, remont kanałów metodą „rękawa” 
181.KNR K-38Sieci teleinformatyczne w technologii AMP NETCONNECT 
182.KNR K-39Bezspoinowe systemy ociepleń ETICS FAST 
183.KNR K-40Nowe technologie. Roboty budowlane towarzyszące układaniu okablowania strukturalnego 
184.KNR K-41Nowe technologie. Roboty budowlane w technologii Pagel 
185.KNR K-42Podbudowy i nawierzchnie z wyspecjalizowanych mieszanek mineralno-asfaltowych 
186.KNR K-43Nowe technologie. Hydroizolacje części podziemnych obiektów budowlanych w starym i nowym budownictwie 
187.KNR K-44Systemy stropowe KONBET 
188.KNR K-45System odwodnienia dachu RHEINZINK 
189.KNR K-45r11System odwodnienia dachu RHEINZINK 
190.KNR K-46Roboty budowlane w technologii Kreisel 
191.KNR K-47Kanały, przepusty i inne konstrukcje podatne z blach falistych 
192.KNR K-48Elementy odwodnień i kanalizacji deszczowej dróg i placów 
193.KNR K-49Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX 
194.KNR K-49r12Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX 
195.KNR K-50Roboty murowe w technologii Silka Tempo 
196.KNR K-51Roboty budowlane w technologii Izolex 
197.KNR K-52Montaż systemów fotowoltaicznych 
198.KNR K-53Nawierzchnie z tworzyw sztucznych 
199.KNR K-54Montaż okładzin elewacyjnych i fasad ze szkła, włókien mineralnych, tworzyw sztucznych i blach 
200.KNR K-55Roboty budowlane na balkonach, tarasach i loggiach w technologii BOLIX 
201.KNR K-56Złożone systemy ociepleń CAPATECT oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii CAPAROL 
202.KNR K-57Krycie dachów i fasad łupkiem naturalnym 
203.KNR K-58Roboty budowlane przy wykonywaniu systemu ociepleń ETICS w technologii BOLIX 
204.KNR K-59Kotwy i szyny kotwiące w konstrukcjach betonowych i murowych 
205.KNR K-60Krycie dachów w systemie BRAAS 
206.KNR-K 2-15Montaż rurociągów w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych metodą zaciskową – uzupełnienie do KNR 2-15 
207.KNR-K 2-15r16Montaż rurociągów w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych metodą zaciskową – uzupełnienie do KNR 2-15 
208.KNR-K 2-17Przewody wentylacyjne z płyt z wełny szklanej 
209.KNR-K 2-31Elementy oznakowania i bezpieczeństwa ruchu – uzupełnienie do KNR 2-31 
210.KNR-K 7-04Urządzenia oczyszczalni ścieków 
211.KNR BO-12Mechaniczne wykucie otworów, bruzd, gniazd, strzępi i wnęk 
212.KNR SEK-02-01Roboty murowe 
213.KNR SEK-02-03Tarasy i balkony – hydroizolacje, termoizolacje, warstwy użytkowe 
214.KNR SEK-05-08TSystem automatyki obiektowej TECOAMT „inteligentny budynek” 
215.KNR SEK-06-01Roboty nawierzchniowe na drogach i ulicach. Roboty z zakresu ochrony środowiska 
216.KNR SEK-06-01r03Roboty nawierzchniowe na drogach i ulicach. Roboty z zakresu ochrony środowiska 
217.KNR-W 2-01Budowle i roboty ziemne 
218.KNR-W 2-01r97Budowle i roboty ziemne 
219.KNR-W 2-02Konstrukcje budowlane 
220.KNR-W 2-02r03Konstrukcje budowlane 
221.KNR-W 2-02r97Konstrukcje budowlane 
222.KNR-W 2-05Konstrukcje metalowe 
223.KNR-W 2-15Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania 
224.KNR-W 2-16Izolacje termiczne 
225.KNR-W 2-16r92Izolacje termiczne 
226.KNR-W 2-17Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne 
227.KNR-W 2-18Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne 
228.KNR-W 2-19Zewnętrzna sieć gazociągowa 
229.KNR-W 2-20Zewnętrzna sieć cieplna 
230.KNR-W 2-25Urządzenia placu budowy 
231.KNR-W 2-37Budowa i remont nawierzchni torowych, tor o prześwicie normalnym 1435mm 
232.KNR-W 4-01Roboty remontowe budowlane 
233.KNR-W 4-01r97Roboty remontowe budowlane 
234.KNR-W 4-02Roboty remontowe instalacji sanitarnych 
235.KNR-W 4-03Roboty remontowe elektryczne 
236.KNR-W 5-05Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne 
237.KNR-W 5-07Urządzenia teletransmisyjne 
238.KNR-W 5-08Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji 
239.KNR-W 5-10Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna 
240.KNR-W 7-02Montaż maszyn i urządzeń do obróbki drewna 
241.KNR-W 7-04Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków 
242.KNR-W 7-07Montaż pomp i sprężarek 
243.KNR-W 7-09Rurociągi technologiczne i armatura 
244.KNR-W 7-10Montaż maszyn elektrycznych wirujących 
245.KNR-W 7-11Pokrycia antykorozyjne i ochronne 
246.KNR-W 7-12Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne 
247.KNR-W 7-13Transport maszyn i urządzeń na placu budowy 
248.KNR-W 7-20Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych 
249.KNR-W 7-21Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych 
250.KNNR 1Roboty ziemne 
251.KNNR 2Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego 
252.KNNR 3Roboty remontowe ogólnobudowlane 
253.KNNR 4Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne 
254.KNNR 5Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne 
255.KNNR 6Nawierzchnie na drogach i ulicach 
256.KNNR 7Konstrukcje metalowe 
257.KNNR 8Roboty remontowe instalacji sanitarnych 
258.KNNR 9Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych 
259.KNNR 10Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne 
260.KNNR 11Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi 
261.KNNR-W 1Roboty ziemne 
262.KNNR-W 2Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego 
263.KNNR-W 3Roboty remontowe ogólnobudowlane 
264.KNNR-W 4Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne 
265.KNNR-W 5Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne 
266.KNNR-W 9Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych 
267.KNNR-W 10Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne 
268.KNCK 1Nawierzchnie drogowe 
269.KNK 2-06Nawierzchnie ulic i placów 
270.KNKRB 1Roboty ziemne 
271.KNKRB 2Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego 
272.KNKRB 3Roboty remontowe ogólnobudowlane 
273.KNKRB 4t1Instalacje sanitarne. Tom I 
274.KNKRB 4t2Instalacje sanitarne. Tom II 
275.KNKRB 5Instalacje elektryczne 
276.KNKRB 6Nawierzchnie na drogach i ulicach 
277.KNP 1Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i różne 
278.KNP 4Roboty ogólnobudowlane remontowe 
279.KNP 5Roboty montażowe instalacji 
280.KNP 8Roboty montażowe różne 
281.KNP 18-22Montaż oświetlenia zewnętrznego 
282.KNP 18-01Montaż instalacji elektrycznych 
283.NNRNKB 1Konstrukcje murowe, pokrycia dachowe, tynki, sztablatury, okładziny zewnętrzne, stolarka, mieszanki betonowe i zaprawy 
284.NNRNKB 2Konstrukcje murowe, betonowe, żelbetowe monolityczne, drewniane dachowe, tynki 
285.NNRNKB 3Konstrukcje murowe, betonowe i żelbetowe monolityczne, malowanie, roboty kamieniarskie, chodniki, wjazdy, place 
286.NNRNKB 4Konstrukcje murowe, betonowe i żelbetonowe, pokrycia dachowe, tynki, stolarka, podłogi i posadzki, roboty kamieniarskie 
287.NNRNKB 5Konstrukcje murowe, betonowe, żelbetonowe, pokrycia dachowe, tynki i okładziny zewnętrzne, docieplanie ścian zewnętrznych, sufity podwieszane, rusztowania 
288.NNRNKB 6Konstrukcje drewniane dachowe, pokrycia dachowe, stolarka, podłogi i posadzki, rusztowania, okładziny i posadzki z płytek gres 
289.NNRNKB 7Konstrukcje murowe, betonowe i żelbetowe, pokrycia dachowe, tynki, sztablatury i okładziny, podłogi i posadzki, docieplenia 
290.NNRNKB 8Konstrukcje murowe, pokrycia dachowe, podłogi i posadzki, rusztowania 
291.NNRNKB 9Tynki i okładziny zewnętrzne 
292.NNRNKB 10Konstrukcje murowe, roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych 
293.NNRNKB 11Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych 
294.ZKNR C-1Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marki Ceresit i Thomsit 
295.ZKNR C-2.1Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marek: Ceresit i Thomsit, Pattex, Metylan 
296.ZNR 1Zestaw Nakładów Rzeczowych na transport zewnętrzny materiałów budowlanych 
Scroll to Top