Porównanie wersji programu Norma

 Norma ExpertNorma ProNorma Standard 2
BAZY CENOWE
Komunikacja on-line (przez Internet) z bazą Intercenbud.pl:TakTakTak
Współpraca z popularnymi bazami cenowymi (Orgbud, Bistyp, Sekocenbud):TakTakTak
Tworzenie cenników własnych:TakTakTak
Historia zmiany cen w bazach cenowych:TakNieTak
Obsługa cenników obiektów:TakTakBez możliwości tworzenia własnych cenników
KATALOGI NORM
Pełna baza katalogów (ok.350) typu KNR, KNNR, KNR-W, TZKNBK (PKZ), KNP i innych:TakTakTak
Tworzenie pozycji i katalogów własnych:TakTakTak
Wyszukiwarka pozycji kosztorysowych:TakTakTak
Automatyczne wyliczanie nakładów dodatkowych :TakTakTak
Wyliczanie nakładów metodą interpolacji i ekstrapolacji:TakTakNie
Rozbudowany edytor katalogów własnych:TakNieNie
Możliwość pamiętania poszczególnych poziomów przy wyszukiwaniu pozycji po słowie kluczowym – Okno wstawiania pozycji do kosztorysu:TakNieTak
Podział katalogów na zestawy (budowlane, elektryczne itd.):TakNieTak
PROGRAM GŁÓWNY
Wykonywanie kosztorysów ofertowych:TakTakTak
Wykonywanie kosztorysów inwestorskich:TakTakTak
Wymiana danych z innymi programami do kosztorysowania:TakTakTak
Wykonywanie kosztorysów w kalkulacji uproszczonej:TakTakTak
Import z plików PDF:TakTakOpcjonalnie
Import z plików SKAN PDF:TakOpcjonalnieNie
Możliwość wprowadzania kodów CPV:TakTakTak
Wykonywanie kosztorysów zgodnych z FIDIC:TakTakNie
Możliwość filtrowania pozycji w kosztorysie:TakTakTak
Możliwość definiowania własnych filtrów:TakNieNie
Możliwość generowania wykresów wartości kosztorysowych:TakNieNie
Rozlicznie wykonanych robót:TakTakNie
Tworzenie kosztorysów z wariantami danych:TakTakNie
Tworzenie kosztorysów złożonych:TakTakNie
Graficzne porównywanie kosztorysów:TakTakNie
Dowolny sposób definiowania liczenia narzutów:TakTakNie
Współpraca z programem do planowania i harmonogramowania (klucze lokalizacyjne i wykonawcze):TakTakNie
Grupowanie zestawień RMS i pozycji po wybranej kolumnie:TakNieTak
Kategoryzowanie pozycji i wierszy obmiarowych:TakTakNie
Praca w sieci komputerowej:TakKlucz sieciowyNie
Rozliczanie odpadów w kosztorysach:TakNieNie
Możliwość rozliczenia kilku stawek podatku VAT:TakTylko na poziomie definicji narzutów w działachTak
Bezpośredni eksport danych do formatu PDF:TakOd wersji 4.48Tak
Bezpośredni eksport danych do formatu XLS:TakNieTak
Automatyczne aktualizacje programu:TakTakTak
Pobieranie kursów walut z WWW:TakNieTak
Wyszukiwanie pozycji w zrobionych wcześniej kosztorysach:TakNieTak
Historia zmian w kosztorysieDowolna ilość wersji2 wersjeNie
Wbudowany moduł Wykopy:TakNieNie
PRZEDMIARY
Współpraca z programem CAD Rysunek:TakTakTak
Korzystanie z biblioteki wzorów i funkcji matematycznych:TakTakNie
Import obmiarów z innych programów:TakTakNie
Współpraca z programem Wykopy:TakTakNie
Wstawianie obiektów graficznych do dokumentacji przedmiarowej:TakTakNie
Wielopoziomowy układ sum częściowych i obliczeń pomocniczych:TakNieNie
Podpowiedzi przy odwołaniach, wzorach i własnych obliczeniach pomocniczych:TakNieNie
Wyszukiwanie błędnych wyrażeń:TakNieTak
WYDRUKI
Definiowanie własnych zestawów wydruków:TakTakTak
Definiowanie własnych styli wydruków:TakTakTak
Zmiana parametrów na podglądzie wydruków:TakNieTak
Drzewo nawigacji po wydrukach:TakNieTak
Możliwość wyszukiwania słów kluczowych na podglądzie wydruku:TakNieTak