RODOS 8 Drogi i Mosty – lista katalogów KNR dostępna w pakiecie:

Lp.Symbol kataloguTytuł katalogu
1KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne 
2KNR 2-01u1 Mechaniczne roboty ziemne w wykopach liniowych o ścianach pionowych zabezpieczonych obudową Typ OW WRONKI 
3KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne 
4KNK 2-06 Nawierzchnie ulic i placów 
5KNR 2-09 Nawierzchnie tramwajowe 
6KNR 2-21 Tereny zieleni 
7KNR 2-31 Nawierzchnie na drogach i ulicach 
8KNR 2-31u1 Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej 
9KNR-K 2-31 Elementy oznakowania i bezpieczeństwa ruchu – uzupełnienie do KNR 2-31 
10KNR 2-33 Konstrukcje mostowe 
11KNR 2-33r90 Konstrukcje mostowe 
12KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK 
13KNR 0-11r95 Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK 
14KNR K-12 Naprawa i ochrona powierzchniowa żelbetowych konstrukcji mostowych – system MC Bauchemie 
15KNR K-42 Podbudowy i nawierzchnie z wyspecjalizowanych mieszanek mineralno-asfaltowych 
16KNR K-47 Kanały, przepusty i inne konstrukcje podatne z blach falistych 
17KNR K-48 Elementy odwodnień i kanalizacji deszczowej dróg i placów 
18KNR 2-37 Budowa i remont nawierzchni torowych, tor o prześwicie normalnym 1435mm 
19KNR-W 2-37 Budowa i remont nawierzchni torowych, tor o prześwicie normalnym 1435mm 
20KNR 5-24 Kolejowa sieć trakcyjna 
21KNR 5-26 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym 
22KNR 9-06 Ścianki szczelne stalowe z grodzic G62 
23KNR 9-11 Geosyntetyki w robotach ziemnych 
24KNR 17-07 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym 
25KNR AT-03 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie 
26KNR AT-04 Nawierzchnie na drogach i ulicach – wzmacnianie i oznakowanie poziome 
27KNR SEK-06-01 Roboty nawierzchniowe na drogach i ulicach. Roboty z zakresu ochrony środowiska 
28KNNR 1 Roboty ziemne 
29KNNR-W 1 Roboty ziemne 
30KSNR 1 Roboty ziemne 
31KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach 
32KNKRB 1 Nawierzchnie na drogach i ulicach 
33KNKRB 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach 
34KSNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach 
35KNCK 1Nawierzchnie drogowe 
36KNCK 7 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym 
37KNP 16 Roboty torowe 
Scroll to Top