RODOS 8 Elektryk – lista katalogów KNR dostępna w pakiecie:

Lp.Symbol kataloguTytuł katalogu
1KNKRB 5 Instalacje elektryczne 
2KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne 
3KNNR-W 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne 
4KNP 7-04 Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej 
5KNP 18-01 Montaż instalacji elektrycznych 
6KNP 18-03 Montaż osprzętu kabli elektroenergetycznych silnoprądowych 
7KNP 18-04 Montaż kabli elektroenergetycznych silnoprądowych 
8KNP 18-08 Demontaż i wymiana instalacji elektrycznej oraz uziemień i ochrony odgromowej 
9KNP 18-09 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż elektrycznych urządzeń suwnicowych i mostów przeładunkowych 
10KNP 18-13 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty pomiarowo-kontrolne i regulacyjne przy uruchamianiu zmontowanych maszyn i urządzeń elektrycznych 
11KNP 18-22 Montaż oświetlenia zewnętrznego 
12KNP 18-23 Demontaż i wymiana elementów oświetlenia zew. 
13KNP 18-34 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych NN a konstrukcjach wsporczych żelbetowych oraz przyłączy, przerzutów i linii instalacyjnych z przewodów typu YADYn 
14KNP 18-36 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż wnętrzowych urządzeń rozdzielczych 
15KNP 18-38 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Budowa słupowych stacji transformatorowo-rozdzielczych i słupów z odłącznikami na konstrukcjach wsporczych 
16KNP 18-41 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty transportowe na placach budów elektroenergetycznych 
17KNP 18-44 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż instalacji uziemiających i urządzeń piorunochronnych 
18KNP 18-46 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Wykonanie prób pomontażowych i prac kontrolno-pomiarowych instalacji, urządzeń elektrycznych i piorunochrononnych 
19KNP 18-90 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty różne w budownictwie elektroenergetycznym 
20KNP 21 Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej 
21KNR 5-08 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji 
22KNR 5-08u1 Montaż urządzeń łączności wewnętrznej (domofonu), montaż puszek instalacyjnych 
23KNR 5-08u2 Montaż uziemień (ochronnych, roboczych i piorunochronnych). Montaż osprzętu instalacyjnego w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych 
24KNR-W 5-08 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji 
25KNR 5-09 Sieci trakcyjne miejskie 
26KNR 5-10 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne NN. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna 
27KNR 5-10u1 Montaż fundamentów pod rozdzielnice, montaż latarń oświetl., przepusty dla linii kablowych, modernizacja linii napowietrznych 
28KNR-W 5-10 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne NN. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna 
29KNR 5-12 Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia 
30KNR 5-12u1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne SN oraz słupowe stacje transformatorowe. Budowa linii napowietrznych SN w technologii tradycyjnej na słupach żelbet. z przewodami nieizolowanymi 
31KNR 5-13 Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia 
32KNR 5-14 Rozdzielnice wnętrzowe do 30 kV 
33KNR 5-15 Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne WN 
34KNR 5-15r84 Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne WN 
35KNR 5-16 Wyposażenie elektryczne suwnic 
36KNR 5-18 Instalacje i osprzęt światła i siły w budownictwie wiejskim 
37KNNR 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych 
38KNNR-W 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych 
39KNR 4-03 Roboty remontowe elektryczne 
40KNR 4-03u1 Demontaż puszek wtynkowych w instalacjach elektrycznych 
41KNR-W 4-03 Roboty remontowe elektryczne 
42KSNR 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych 
Scroll to Top