RODOS 8 Fotowoltaika – lista katalogów KNR dostępna w pakiecie:

Lp.Symbol
katalogu
Tytuł katalogu
 1KNR K-02Roboty murowe w technologii SILKA Roboty murowe w technologii SILKA
2KNR K-05Krycie dachów w systemie BRAAS
3KNR K-08Bezspoinowy system dociepleń ścian budynków w technologii BOLIX
4KNR K-40Nowe technologie. Roboty towarzyszące układaniu okablowania strukturalnego
5KNR K-52Montaż systemów fotowoltaicznych
6KNR K-54Montaż okładzin elewacyjnych i fasad ze szkła, włókien mineralnych, tworzyw sztucznych i blach
7KNR K-59Kotwy i szyny kotwiące w konstrukcjach betonowych i murowych
8KNR 2-01Konstrukcje budowlane
9KNR 2-02Budowle i roboty ziemne
10KNR 2-05Konstrukcje metalowe
11KNR 2-21Tereny zieleni
12KNR 2-25Urządzenia placu budowy
13KNR 4-01Roboty remontowe budowlane
14KNR 4-06Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych
15KNR 5-06Urządzenia radiowe, antenowe, rozgłaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo-pożarowej i dyspozytorskie
16KNR 5-08Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji
17KNR 5-10Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna.
18KNR 5-14Rozdzielnice wnętrzowe do 30kV
19KNR 7-11Pokrycia antykorozyjne i ochronne
20KNR 7-12Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne
21KNR 7-13Transport maszyn i urządzeń na placu budowy
22KNR 7-29Badania nieniszczące montażowych złączy spawanych
23KNR 9-14Pokrycia dachów z użyciem pap aktywowanych termicznie. Technologia Szybki Syntan® SBS – ICOPAL SA
24KNR 0-15Pokrycia dachowe (KNR 2-02 rozdział 05)
25KNR 0-22Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD
26KNR 0-25Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne
27KNR 0-39Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg technologii firmy Deitermann
28KNR 0-41Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy DEITERMANN
29KNR 0-44Dachowe powłoki ochronne wg technologii firmy DEITERMANN
30ZNR 1Transport zewnętrzny materiałów budowlanych
31KNR AT-06Transport zewnętrzny materiałów budowlanych
32KNR AT-09Pokrycia dachowe, dachy ekologiczne
33KNR BO-12Mechaniczne wykucie otworów, bruzd, gniazd, strzępi i wnęk
Scroll to Top