RODOS 8 Instalacje Sanitarne – lista katalogów KNR dostępna w pakiecie:

Lp.Symbol kataloguTytuł katalogu
1KNR INSTAL Instalacje wodociągowe, gazowe i centralnego ogrzewania z rur miedzianych 
2KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne 
3KNR 2-01u1 Mechaniczne roboty ziemne w wykopach liniowych o ścianach pionowych zabezpieczonych obudową Typ OW WRONKI 
4KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne 
5KNR 2-15 Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania 
6KNR 2-15u1 Montaż rurociągów z rur polipropylenowych, kosze ssące o połączeniach gwintów, zawory napowietrzające 
7KNR 2-15u2 Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu Geberit 
8KNR-W 2-15 Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania 
9KNR 2-16 Izolacje termiczne 
10KNR-W 2-16r92 Izolacje termiczne 
11KNR-W 2-16 Izolacje termiczne 
12KNR 2-17 Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne 
13KNR-W 2-17 Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne 
14KNR 2-18 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne 
15KNR-W 2-18 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne 
16KNR 2-19 Zewnętrzna sieć gazociągowa 
17KNR 2-19u1 Zewnętrzna sieć gazociągowa 
18KNR-W 2-19 Zewnętrzna sieć gazociągowa 
19KNR 2-20 Zewnętrzna sieć cieplna 
20KNR 2-20u1 Montaż sieci cieplnych z rur preizolowanych 
21KNR-W 2-20 Zewnętrzna sieć cieplna 
22KNR 4-02 Roboty remontowe instalacyjne 
23KNR 4-02u1 Demontaż elementów instalacji wentylacyjnej 
24KNR-W 4-02 Roboty remontowe instalacyjne 
25KNR 4-05t1 Roboty remontowe zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Tom I 
26KNR 4-05t2 Roboty remontowe zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Tom II 
27KNR 4-07 Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji sanitarnych z rur miedzianych 
28KNR 9-06 Ścianki szczelne stalowe z grodzic G62 
29KNR 9-08 Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEIZEUG oraz wykładziny KeraLine 
30KNR 9-11 Geosyntetyki w robotach ziemnych 
31KNR 9-18 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z rur poliestrowych typu AMIANTIT 
32KNR 9-20 Sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz systemy drenarskie z tworzyw sztucznych – nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) 
33KNR 9-22 Rurociągi z żeliwa sferoidalnego, wcinki, odpowietrzniki, hydranty, zdroje i studnie 
34KNR 9-26 Zewnętrzne odwodnienia liniowe 
35KNR 9-30 Latarnie oświetlenia solarnego i hybrydowego 
36KNR 0-10 Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych 
37KNR 0-13 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 
38KNR 0-31 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego 
39KNR 0-35 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz c.o. z rur miedzianych w technologii lutowania kapilarnego cz.I 
40KNR 0-38 Instalacje wewnętrzne – grzejniki konwektorowe wodne, wodno-elektryczne i elektryczne wykonywane w technologii firmy CONVEKTOR 
41KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne 
42KNNR-W 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne 
43KNNR 8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych 
44KSNR 8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych 
45KNP 5 Roboty montażowe instalacji 
46KNKRB 4t1 Instalacje sanitarne. Tom I 
47KNKRB 4t2 Instalacje sanitarne. Tom II 
48KNNR 1 Roboty ziemne 
49KNNR-W 1 Roboty ziemne 
50KSNR 1 Roboty ziemne 
51KNKRB 1 Roboty ziemne 
Scroll to Top