RODOS 8 Remonty – lista katalogów KNR dostępna w pakiecie:

1.KNR 2-02u2 Konstrukcje budowlane 
2.KNR 2-15u2 Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu Geberit 
3.KNR 2-31 Nawierzchnie na drogach i ulicach 
4.KNR 2-31u1 Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej 
5.KNR 4-01 Roboty remontowe budowlane 
6.KNR 4-02 Roboty remontowe instalacyjne 
7.KNR 4-03 Roboty remontowe elektryczne 
8.KNR 4-03u1 Demontaż puszek wtynkowych w instalacjach elektrycznych 
9.KNR 4-04 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli 
10..KNR 5-08 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji 
11.KNR 5-08u1 Montaż urządzeń łączności wewnętrznej (domofonu), montaż puszek instalacyjnych 
12.KNR 5-08u2 Montaż uziemień (ochronnych, roboczych i piorunochronnych). Montaż osprzętu instalacyjnego w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych 
13.KNR 7-12 Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne 
14.KNR 9-01 Ścianki murowane systemu SILKA M 
15.KNR 9-09 Systemy suchej zabudowy w technologii KNAUF 
16.KNR 9-21 Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów budowlanych po zalaniu woda 
17.KNR 9-29 Roboty rozbiórkowe, demontażowe oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K 
18.KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK 
19.KNR 0-12 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej 
20.KNR 0-14 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych 
21.KNR 0-18 Okładziny ścian zewnętrznych z paneli 
22.KNR 0-19 Uzupełnienie do: KNR 2-02 Rozdz.10 – Stolarka, KNR 4-01 Rozdz.09 – Roboty stolarskie 
23.KNR 0-22 Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD 
24.KNR 0-24 Ściany z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL 
25.KNR 0-45 Roboty rozbiórkowe z płyt dachowych azbestocementowych 
26.KNR K-08 Bezspoinowy system dociepleń ścian i budynków w technologii BOLIX 
27.KNR K-09 Gładzie gipsowe i roboty malarskie w technologii BOLIX 
28.KNR K-24 Roboty wykończeniowe, murarskie i izolacje w technologii Kreisel 
29.KNR K-40 Nowe technologie. Roboty budowlane towarzyszące układaniu okablowania strukturalnego 
30.KNR K-55 Roboty budowlane na balkonach, tarasach i loggiach w technologii BOLIX 
31.KNR BO-12 Mechaniczne wykucie otworów, bruzd, gniazd, strzępi i wnęk 
Scroll to Top